تبلیغات
کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری ومامایی زنجان - شرح عمل آپاندکتومی:

کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری ومامایی زنجان
 

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 فروردین 1392 توسط محمد حسینخانی

عمل آپاندكتومی :

تعریف :   خارج كردن زایده آپاندیس

علل :   التهاب و عفونت مزمن یا حاد آپاندیس

وسایل مورد نیاز :

1-      دسته بیستوری و تیغ آن

2-      هموستات

3-       پنست دندانه دار و بدون دندانه

4-      متزبام

5-       قیچی میو

6-      ببكاك

7-      رتراكتور مثل پارابوف

8-      سرساكشن و لوله ی آن

9-      سوزنگیر

10-   فورسپس اسپاج هولدر

11-  شانگیر

12-  سرجیكال دیاترمی   (دیاترمی به معنی درمان به وسیله حرارت می باشد )

 

وضعیت بیمار :

بیمار در حالت خوابیده به پشت قرار داده شده ، صفحه مربوط به سرجیكال دیاترمی در زیر پای او قرار می گیرد .

روش عمل :

ناحیه ی شكم بیمار در ناحیه ی مك بورنی تمیز وتوسط محلول ضد عفونی كننده پرب می گردد. بیمار را با شانهای استریل به نحوی كه ف قط ناحیه ی عمل باز بماند می پوشانند.برای عمل آپندكتومی از انسزیون مك بورنی استفاده می شود. در صورتی كه اعمال جراحی دیگری نیز در نظر گرفته شده باشد، دسترسی از طریق انسیزیون پارا مدین راست راحت تر خواهد بود. پس از انسیزیون پوست ،چاقوی جراحی تعویض می گردد. كنترل عروق خونریزی دهنده توسط پنس هموستات ،لیگاتور با پلین دوصفر ویا سرجیكال دیاترمی انجام می گیرد.

فاسیای آپونوروز ولایه های  عضلانی با جداكردن فیبرهای عضلانی  از همدیگر جدا شده  هموستاز این قسمت نیز انجام می گیرد. با گذ اشتن رتراكتور وكشیدن آنها لایه ی صفاق آشكار می شود، آنگاه آن را توسط دو هموستات بالا می آورندتا از احشای داخلی شكم فاصله بگیرد.

به كمك بیستوری انسیزیون كوچكی بین دو هموستات داده می شود . سپس توسط قیچی متزنبام این انسیزیون بزرگتر تا حفره ی شكم كاملا نمایان گردد. در این مرحله اگر مقداری مایع آزاد در حفره ی شكم وجود داشت( كه ممكن است عفونیث نیز باشد) توسط ساكشن تخلیه می شود . ضمنا می توان مقداری از ای مایع را جهت كشت به بخش پاتولو‍‍ژی ارسال نمود .

محتویات شكم بررسی شده  زایده آپاندیس توسط پنس ببكاك بیرون كشیده می شود. این زایده توسط مزانتر به سكوم چسبیده كه باید این چسبندگی را آزاد نمود. مزانتر آپاندیس توسط كلمپ و لیگاتور در 3یا4مرحله بسته شده آپاندیس ره می گردد.

استفاده از كرومیك 0/2 جهت این كار مناسب است. به وسیله ی ببكاك آپاندیس را بالا گرفته ، با كرومیك 0/3 در اطراف پایه ی آپاندیس  سوچر پرس استرینگ زده میشود.ای سوچر بدون گره زدن در جایی به طور آزاد باقی می ماند .سپس توسط هموستات انتهای آپندیس كلمپ  شده ، روی اثر باقی مانده به كمك  هموستات وبا كرومیك صفر زده می شود. كمی بالا تر از این محل (2-3mm) هموستات دیگری گرفته ،از فصله ی بین گره  و هموستات بریده می شود. آنگاه انتهای آزاد آپاندیس ر در طرف سكوم بالا نگه داشته میشود تا موجب آلودگی قسمهای دیگر نگردد. تمام وسایلی را كه در گرفتن وبریدن آپاندیس از قبیل چاقو، ببكاك و هموستات به كار می رود، باید داخل رسیور گذاشته ازمحل عمل دور نمود . انتهای سكومی آپاندیس با یك سواب آغشته به بتادین ضد عفونی می شود ودر این مرحله نخ بخیه پس استرینگ كه آزاد گذاشته شده بود در حالی كه محل بریده شده ی  آپاندیس در داخل قرار می گیرد ،كشیده و محكم می شود. حال محیط عمل توسط یك گاز كه بر روی اسپانچ هولدر قرار گرفته خشك می گردد ،تا در صورت عدم خونریزی دیواره شكم بسته شود . در پایان لبه های بریده شده ی صفاق توسط هموستات با نخ كرومیك  صفر ترمیم می گردد. البته بنا به سلیقه جراح ، انتخاب نوع تخ فرق می كند .

اگر علایمی از پریتونیت مشاهده شود ،قبل از بستن جدارمی توان از آنتی بیوتیك های موضعی استفاده نمود. در موارد پارگی های آپاندیس و عفونتهای شدید،از درن پنرز برای درناژ ترشحات ،استفاده می شود. در حین دوختن صفاق پنست بدون دندانه به كار می برند ولی جهت ترمیم عضلات ، فاشیا و لایه پوست پنست دندانه دارمناسب تر است. معمولا كرومیك صفر برای عضلات و فاشیا ،پلین 2/0 برای نسج زیر جلد ونایلون 3/0 برای پوست به كار می رود . پس از تمیز وضد عفونی كردن پوست به پانسمان زخم می پردازند و پوشش های روی بیمار را برداشته تمامی تجهیزات جراحی جمع آوری می گردد. صفحه سرجیكال دیاترمی را از زیر پای بیمار برداشته ، هر گونه ژل یا ماده دیگری را كه در سطح بدن بیمار وجود دارد تمیز نموده ، بیمار را با ملافه می پوشانند.

علل :   التهاب و عفونت مزمن یا حاد آپاندیس

وسایل مورد نیاز :

1-      دسته بیستوری و تیغ آن

2-      هموستات

3-       پنست دندانه دار و بدون دندانه

4-      متزبام

5-       قیچی میو

6-      ببكاك

7-      رتراكتور مثل پارابوف

8-      سرساكشن و لوله ی آن

9-      سوزنگیر

10-   فورسپس اسپاج هولدر

11-  شانگیر

12-  سرجیكال دیاترمی   (دیاترمی به معنی درمان به وسیله حرارت می باشد )

 

وضعیت بیمار :

بیمار در حالت خوابیده به پشت قرار داده شده ، صفحه مربوط به سرجیكال دیاترمی در زیر پای او قرار می گیرد .

روش عمل :

ناحیه ی شكم بیمار در ناحیه ی مك بورنی تمیز وتوسط محلول ضد عفونی كننده پرب می گردد. بیمار را با شانهای استریل به نحوی كه ف قط ناحیه ی عمل باز بماند می پوشانند.برای عمل آپندكتومی از انسزیون مك بورنی استفاده می شود. در صورتی كه اعمال جراحی دیگری نیز در نظر گرفته شده باشد، دسترسی از طریق انسیزیون پارا مدین راست راحت تر خواهد بود. پس از انسیزیون پوست ،چاقوی جراحی تعویض می گردد. كنترل عروق خونریزی دهنده توسط پنس هموستات ،لیگاتور با پلین دوصفر ویا سرجیكال دیاترمی انجام می گیرد.

فاسیای آپونوروز ولایه های  عضلانی با جداكردن فیبرهای عضلانی  از همدیگر جدا شده  هموستاز این قسمت نیز انجام می گیرد. با گذ اشتن رتراكتور وكشیدن آنها لایه ی صفاق آشكار می شود، آنگاه آن را توسط دو هموستات بالا می آورندتا از احشای داخلی شكم فاصله بگیرد.

به كمك بیستوری انسیزیون كوچكی بین دو هموستات داده می شود . سپس توسط قیچی متزنبام این انسیزیون بزرگتر تا حفره ی شكم كاملا نمایان گردد. در این مرحله اگر مقداری مایع آزاد در حفره ی شكم وجود داشت( كه ممكن است عفونیث نیز باشد) توسط ساكشن تخلیه می شود . ضمنا می توان مقداری از ای مایع را جهت كشت به بخش پاتولو‍‍ژی ارسال نمود .

محتویات شكم بررسی شده  زایده آپاندیس توسط پنس ببكاك بیرون كشیده می شود. این زایده توسط مزانتر به سكوم چسبیده كه باید این چسبندگی را آزاد نمود. مزانتر آپاندیس توسط كلمپ و لیگاتور در 3یا4مرحله بسته شده آپاندیس ره می گردد.

استفاده از كرومیك 0/2 جهت این كار مناسب است. به وسیله ی ببكاك آپاندیس را بالا گرفته ، با كرومیك 0/3 در اطراف پایه ی آپاندیس  سوچر پرس استرینگ زده میشود.ای سوچر بدون گره زدن در جایی به طور آزاد باقی می ماند .سپس توسط هموستات انتهای آپندیس كلمپ  شده ، روی اثر باقی مانده به كمك  هموستات وبا كرومیك صفر زده می شود. كمی بالا تر از این محل (2-3mm) هموستات دیگری گرفته ،از فصله ی بین گره  و هموستات بریده می شود. آنگاه انتهای آزاد آپاندیس ر در طرف سكوم بالا نگه داشته میشود تا موجب آلودگی قسمهای دیگر نگردد. تمام وسایلی را كه در گرفتن وبریدن آپاندیس از قبیل چاقو، ببكاك و هموستات به كار می رود، باید داخل رسیور گذاشته ازمحل عمل دور نمود . انتهای سكومی آپاندیس با یك سواب آغشته به بتادین ضد عفونی می شود ودر این مرحله نخ بخیه پس استرینگ كه آزاد گذاشته شده بود در حالی كه محل بریده شده ی  آپاندیس در داخل قرار می گیرد ،كشیده و محكم می شود. حال محیط عمل توسط یك گاز كه بر روی اسپانچ هولدر قرار گرفته خشك می گردد ،تا در صورت عدم خونریزی دیواره شكم بسته شود . در پایان لبه های بریده شده ی صفاق توسط هموستات با نخ كرومیك  صفر ترمیم می گردد. البته بنا به سلیقه جراح ، انتخاب نوع تخ فرق می كند .

اگر علایمی از پریتونیت مشاهده شود ،قبل از بستن جدارمی توان از آنتی بیوتیك های موضعی استفاده نمود. در موارد پارگی های آپاندیس و عفونتهای شدید،از درن پنرز برای درناژ ترشحات ،استفاده می شود. در حین دوختن صفاق پنست بدون دندانه به كار می برند ولی جهت ترمیم عضلات ، فاشیا و لایه پوست پنست دندانه دارمناسب تر است. معمولا كرومیك صفر برای عضلات و فاشیا ،پلین 2/0 برای نسج زیر جلد ونایلون 3/0 برای پوست به كار می رود . پس از تمیز وضد عفونی كردن پوست به پانسمان زخم می پردازند و پوشش های روی بیمار را برداشته تمامی تجهیزات جراحی جمع آوری می گردد. صفحه سرجیكال دیاترمی را از زیر پای بیمار برداشته ، هر گونه ژل یا ماده دیگری را كه در سطح بدن بیمار وجود دارد تمیز نموده ، بیمار را با ملافه می پوشانند.

.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • ورود