تبلیغات
کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری ومامایی زنجان - چگونگی محاسبه دارو در بخش های ویژه:

کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری ومامایی زنجان
 

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاریخ جمعه 3 آذر 1391 توسط محمد حسینخانی

۱- محاسبه و تنظیم تعداد قطرات میکروست حاوی دارو

60 × مقدار داروی دستور داده شده × مقدار حجم سرم = تعدادقطرات  

                      مقدار كل داروی موجود

مثال : اگر 10 μ / kg / min دوپامین برای بیمار 60 كیلوگرمی تجویز شده باشد، با توجه به اینكه یك آمپول 200 mg دوپامین در 100 سی سی میكرو ست حل شود، تعداد قطرات چند است؟

                ۶۰×(۶۰×۱۰)×۱۰۰

          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = تعداد قطرات

            200000 =  1000mg ^ 200

حال بدون توجه به فرمول های روتین شما را با فرمول جدیدSRF1 آشنا میكنیم. با این فرمول شما در عرض چند ثانیه می توانید بدون محاسبات فراوان و در ذهن خود سریع تعداد قطرات میكروست حاوی دارو را حساب كنید كه به قرار زیر است

فرمول SRF:

 هرگاه هر دارویی با هر میزانی در 100 سی سی میكروست ریخته شود 6 قطره آن حاوی همان مقدار داروست كه ریخته شده با یك واحد كوچكتر

یعنی اگر شما :

       ·  TNG 5mg در 100سی سی میكروست حل كردید،  6 قطره آن TNG 5μ دارد.

       ·  200 mg دوپامین در 100سی سی میكروست حل كردید، 6 قطره آن μ200 میكروگرم دوپامین دارد.

       ·  50 mg نیپراید در 100سی سی میكروست حل كردید، 6 قطره آن μ50 میكروگرم نیپراید دارد.

2- محاسبه و تبدیل درصدهای دارویی به گرم

با توجه به اینكه تعداد زیادی از داروها و سرم ها ( مقدار داروی موجود در ظروف آنها به صورت درصد (%) نوشته شده است ( كلسیم ، لیدوكائین ، گلوكز هیپرتونیك ) پرستار برای رساندن مقدار داروی دستور داده شده باید بتواند آن مقدار را محاسبه و از ظرف فوق برداشت كند.

                  درصد % = گرم در سی سی

مثال : محلول لیدو كائین 1 %

   1000 = 1 گرم            mg 100 سی سی

       X (مجهول)            یک  سی سی

                  ۱۰۰۰×۱

۱۰ mg  =-----------------

                    ۱۰۰

حال بدون توجه به تناسب ریاضی فوق توجه شما را به رابطه SRF2 جلب می كنیم كه هر گاه خواستید مقدار دارویی كه بر حسب درصد نوشته شده است را محاسبه كنید، نیاز به تناسب ریاضی نباشد:

هر گاه غلظت دارویی با درصد مشخص شده باشد، فقط با حذف علامت درصد ( % ) و گذاشتن رقم صفر جلوی عدد آن دارو ، یك سی سی آن دارو حاوی این عدد بدست آمده به واحد میلی گرم می باشد ، مثال :

   ۱% یعنی :یك سی سی آن 10 میلی گرم دارو دارد.

     ۲% یعنی :یك سی سی آن 20 میلی گرم دارو دارد.

     ۲۰ % یعنی :یك سی سی آن 200 میلی گرم دارو دارد.

        ۵۰ % یعنی :یك سی سی آن 500 میلی گرم دارو دارد.

3- تبدیل اكی والان به گرم

       ( گرم ) جرم ملكولی   =  یك اكی والان       

               ظرفیت

K

CL

O

Na

S

Mg

39

5/35

16

23

32

24

ظرفیت املاح شایع مورد استفاده عبارتند از :

كلرور پتاسیم = 1  ، كلرور سدیم = 1 ، سولفات منیزیم = 2

مثال :

با توجه به اینكه KCL موجود 15 % می باشد یك سی سی آن چند میلی اكی والان KCL دارد ؟

  ۵/۷۴ گرم = 5/35 + 39 = یك اكی والان KCL                                                 

                         1

و چون meq 1000 = یك اكی والان است ، و mg 74500 = Meq 1000 خواهد بود ، پس یك میلی اكی والان KCL  = mg 74/5 خواهد بود .از طرفی 15 % یعنی یك سی سی آن 150 میلی گرم KCL دارد پس هر یك سی سی آن حاوی 2 میلی اكی والان KCL می باشد .

4- پمپ انفوزیون سرنگ

با توجه به شیوع استفاده از این دستگاه توجه شما را به رابطه زیر جلب می كنیم :

اگر بر اساس آنچه در روش میكروست دارو حل كنید، همان مقدار دارو را در سرنگ 100 سی سی حل كنید تعداد قطره در دقیقه بر حسب دستور داده شده پزشك ، همان مقدار سی سی در ساعت خواهد بود ، مثال :

اگر بیماری دستور 10μ g /min سرم TNG دارد اگر همانند روش میكروستی شما 5 میلی گرم TNG در 100 سی سی سرنگ بریزید چون در روش میكروستی 12 قطره در دقیقه می شود پس همان 12 سی سی در ساعت در روش سرنگی خواهد بود فقط اگر سرنگ 50 سی سی استفاده كردید و همان مقدار دارو را در آن حل كردید این مقدار باید نصف گردد  .

5- انفوزیون هپارین

هر گاه برای انفوزین هپارین فقط 10000 واحد هپارین در 100 سی سی میكروست حل كردید تعداد قطرات تنظیمی همان مقدار دستور داده شده پزشك درساعت است فقط باحذف دورقم سمت راست آن.

مثال :

اگر دستور 500 واحد در ساعت است 5 قطره در دقیقه  

 اگر دستور 1000 واحد در ساعت است 10 در دقیقه

اگر دستور 1500 واحد در ساعت است 15 قطره در دقیقه

.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • ورود